Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18E3
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OS1

МБАЛ „ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ” ЕООД

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 21.07.2021

МБАЛ „ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ” ЕООД

Първите сведения за болнично заведение в Белоградчик датират още преди Освобождението през 1878 г. То се е намирало в турския гарнизон. Последователно болницата се ръководи от 18 директора.

МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски” ЕООД е с 100% общинско участие, със седалище гр. Белоградчик, ул. „Христо Ботев”№ 34. На територията на болницата има разкрит ФСМП и Медицински център.

Болницата обслужа четири общини: Белоградчик, Димово, Ружинци и Чупрене, с общо население около 24 506 души. Районът е разположен в източната и южната част на Видинска област. Населението е съсредоточенo в два града и 56 села.

МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски” ЕООД разполага  с клинична лаборатория, болнична аптека и следните отделения:

  • Неврологично отделение;
  • Педиатрично отделение;
  • Вътрешно отделение;
  • Акушеро-гинекологично отделение;
  • Отделение по образна диагностика.

Контакти:
3900 Белоградчик, ул. „Христо Ботев” № 34
телефон/факс: 0936 53360
Вътрешно  отделение: 0877654481
Детско отделение: 0877654482
АГО: 0877654483
Неврологично отделение: 0877654491
email: mbal_bel@abv.bg

https://www.livechatalternative.com/