Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KO6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL3

Oбщински предприятия

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.07.2021

Към Община Белоградчик са създадени и работят 3 общински предприятия. Информация и контакти за всяко едно от тях може да намерите в съответната секция.

https://www.livechatalternative.com/