Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KH2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C5

Спорт и младежки дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 20.06.2021

Младежкият дом в Белоградчик проучва потребностите и интересите на децата и младежите от града и общината и работи за личностното им израстване. Институцията е елемент от битието на много млади хора в региона, част от тяхното настояще и попътен вятър към бъдещето.

Младежкият дом реализира своята визия за мястото на младежите в облика на Белоградчик чрез различни културни, образователни и социални програми и проекти. В ролята си на институция, която реализира държавната политика чрез програмите на местната власт по отношение на децата и младежите, той насочва своята ежедневна работа в няколко направления:

  • провеждане на художествено-творческа дейност и клубове по интереси;
  • реализиране на концерти, фестивали, конкурси, изложби;
  • обучителни и дискусионни форми чрез информационно – консултантски дейности;
  • партньорски програми с други национални, регионални и местни младежки организации и структури.
https://www.livechatalternative.com/