Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 02.12.2021

Дейностите по здравеопазване на територията на община Белоградчик се осъществяват от:

  • "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - БЕЛОГРАДЧИК " ЕООД;
  • ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ВИДИН, ФИЛИАЛ БЕЛОГРАДЧИК;
  • МБАЛ „ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ” ЕООД (общинско болнично заведение);
  • МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" - ВИДИН (държавно болнично заведение).

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - БЕЛОГРАДЧИК " ЕООД

"Медицински център 1 - Белоградчик " ЕООД
д-р Росица Илкова Петрова
Контакти:
адрес: 3900 Белоградчик,
ул. "Христо Ботев"  №34
Телефон: 0899263172

ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – БЕЛОГРАДЧИК

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ВИДИН, ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – БЕЛОГРАДЧИК

Контакти:
адрес: 3900 Белоградчик,
ул. „Христо Ботев“ № 34
Телефон: 112

МБАЛ „ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ” ЕООД

Първите сведения за болнично заведение в Белоградчик датират още преди Освобождението през 1878 г. То се е намирало в турския гарнизон. Последователно болницата се ръководи от 18 директора.

МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски” ЕООД е с 100% общинско участие, със седалище гр. Белоградчик, ул. „Христо Ботев”№ 34. На територията на болницата има разкрит ФСМП и Медицински център.

Болницата обслужа четири общини: Белоградчик, Димово, Ружинци и Чупрене, с общо население около 24 506 души. Районът е разположен в източната и южната част на Видинска област. Населението е съсредоточенo в два града и 56 села.

МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски” ЕООД разполага  с клинична лаборатория, болнична аптека и следните отделения:

  • Неврологично отделение;
  • Педиатрично отделение;
  • Вътрешно отделение;
  • Акушеро-гинекологично отделение;
  • Отделение по образна диагностика.

Контакти:
3900 Белоградчик,
ул. „Христо Ботев” № 34,
Телефон/факс: 0936 53360;
Вътрешно отделение: 0877654481;
Детско отделение: 0877654482;
АГО: 0877654483;
Неврологично отделение: 0877654491.
e-mail: mbal_bel@abv.b

https://www.livechatalternative.com/