Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 20.04.2023

Детска градина „Иглика“ е целодневна детска градина на на общинско финансиране, базирана в гр. Белоградчик.

Контакти:
3
900 Белоградчик,
ул. „Васил Левски” №5,
тел.: 0936 5 32 95
e-mail: info-500207@edu.mon.bg
Facebook

 

https://www.livechatalternative.com/