Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K14
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C6

Център за подкрепа на личностното развитие

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 02.12.2021

Детски комплекс работещ като извънучилищно педагогическо учреждение
Контакти: 3900 Белоградчик, ул. „Васил Левски” №4
тел.: 0936 / 53155,
e-mail: belogr_dk@dir.bg
Facebook

https://www.livechatalternative.com/