Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3AE2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K5

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.09.2021

Общинската образователна система се състои от следните звена:

  1. Предучилищни заведения – Детска градина “Иглика” – гр. Белоградчик
  2. Училища – НУ “Васил Левски” и СУ “Христо Ботев”, намиращи се в гр. Белоградчик, и ОУ “Васил Априлов” – с. Рабиша;
  3. Обслужващи звена – Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс, Младежки дом и др.
https://www.livechatalternative.com/