Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K90
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S6

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.11.2021

Народно читалище "Развитие - 1893 г."
3900 Белоградчик, пл. "Възраждане"
телефон: 0936 53359
email: chitalishte_bel@abv.bg
Facebook

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2024 ГОДИНА
Дата на публикуване: 14.11.2023

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2023 ГОДИНА
Дата на публикуване: 18.10.2022

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2022 ГОДИНА
Дата на публикуване: 03.11.2021