Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K06
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12107
Месечни отчети Тримесечни отчети Информация за плащанията в СЕБРА

Отчети по изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 27.09.2021

В тази секция се публикуват се отчетите по изпълнението на бюджета на община Белоградчик.

https://www.livechatalternative.com/