Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KL0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I6

Общи устройствени планове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 16.09.2021
Протокол от публично обсъждане
Дата на публикуване: 19.06.2023

https://www.livechatalternative.com/