Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH31
Z7_PPGAHG800PKCB0QJ9QO2TE3QE0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHB4

Дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.11.2021

Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

https://www.livechatalternative.com/