Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Клубът на диабетика в Белоградчик проведе отчетно-изборно събрание

Дата на публикуване: 21.09.2022
Последна актуализация: 21.09.2022

Симеон Илиев,  досегашен  управител на Клуба на диабетика, направи отчет на дейността, свързана предимно с грижа за диабетно болните и с тяхното  здравно информиране. Илиев посочи, че „Човек живее с диабета докато е жив, но негова основна грижа трябва да бъде контрол и следене на нивата на кръвната захар, както и спазване на лекарските предписания”. Дейността на клуба е била насочена към здравни беседи и безплатен скрининг с очни прегледи. През 2021 г. в Белоградчик са организирани прегледи в специално оборудван мобилен кабинет от офталмолози на УМБАЛ „Александровска”. Клубът е доставил на членовете си апарати за измерване на кръвната захар, безплатни пакети с храни и витамини.  Екскурзиите са приятната и развлекателна част от дейностите, които разнообразяват и развличат членовете на клуба.
Симеон Илиев благодари на община Белоградчик за разбирането и съдействието, както и на местната Дирекция „Социално подпомагане”, чиито служители подпомагат членовете на клуба с попълване на документи .
Кметът на общината Борис Николов, който бе гост на събранието, увери, че и занапред администрацията ще подпомага членовете на клуба в решаване на техните проблеми. За отоплението на клуба е закупен климатик, който скоро ще бъде монтиран, а дърва за огрев първи ще получат хората от уязвимите групи.
Клубът на диабетиците наброява около 80 членове в Белоградчик. Координаторът на „Българска Асоциация Диабет“ за област Видин Лидия Станкова съобщи, че е планиран кардиологичен безплатен скрининг за  диабетно болните хора.
Избран бе нов Управителен съвет с управител Сийка Иванова, зам. управител Велика Трайкова и член Димчо Ванков, а за контролен съвет Симеон Илиев и Анка Георгиева.

Пресслужба на община Белоградчик