Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Община Белоградчик разполага с две нови машини

Дата на публикуване: 19.01.2023
Последна актуализация: 19.01.2023

Община Белоградчик закупи нова модерна техника за рязане на клони. Целта е да спомогне за своевременното и безопасно подрязване на дървета и храсти, които застрашават безопасността на гражданите и имуществото, както и да гарантира бърза и адекватна реакция от страна на общинската управа във време на бедствени и аварийни ситуации. Дълги години пътищата в община Белоградчик не са обрязвани и това е причината довела до решението за закупуването на техниката.
Новата придобивка Greentec модел LRS 2002 отговаря на всички технически изисквания за ефективност и безопасност при работа. Ще се използва по сигнал на гражданите или след оглед и изготвяне на необходимите документи във връзка с процедурите по отстраняване на дървета или части от тях и храсти, създаващи предпоставка за застрашаване живота и здравето на гражданите и повреда на имуществото.
Освен машината за подрязване на клони, общината е инвестирала и в закупуването на специализиран автомобил Bucher CityCat 2020, който ще бъде използван за поддръжка и почистване на улици и пътища. Подходящ е за почистване на градски части с тесни улици. Оборудван е с гребло, ротор, четки и е приспособен, както за почистване на улиците от прах, така и от листа. С негова помощ ще се облекчи дейността по почистването, като то ще се извършва по-бързо и по-ефективно.

Пресслужба на община Белоградчик