Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Областен информационен център – Видин проведе открита приемна за възможностите за финансиране от ЕС

Дата на публикуване: 28.11.2023
Последна актуализация: 28.11.2023

В Белоградчик бе проведена открита приемна от екипа на Областен информационен център - Видин (ОИЦ-Видин) за възможностите за финансиране от ЕС. Потенциалните бенефициенти имаха възможността да зададат своите въпроси за актуални и предстоящи програми, съфинансирани от Европейските фондове. Екипът на ОИЦ-Видин популяризира и Интегрираните териториални инвестиции, като възможност за по-мащабни инвестиции в развитието на региона, както и енергийната ефективност за гражданите и бизнеса, с оглед на новите функции на мрежата от 27 областни информационни центъра, свързани с енергийната ефективност. 

Екипът на ОИЦ - Видин бе подготвил и информационни материали, като те бяха раздадени на всички граждани изявили интерес. 
Откритите приемни на ОИЦ-Видин ще продължат и в останалите общини на област Видин. На специална среща с медиите, която ще се проведе на 5 декември, екипът на центъра ще направи подробно обобщение на зададените въпроси и проявения интерес към източниците на подкрепа от ЕС.

Областен информационен център - Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пресслужба на община Белоградчик