Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Нови огради за две детски площадки в град Белоградчик

Дата на публикуване: 17.11.2022
Последна актуализация: 17.11.2022

На две от детските площадки в град Белоградчик са монтирани нови и красиви шарени огради. Тяхната цел, освен да внасят цвят и радост в игрите на малчуганите, е най-вече да осигурят безопасността им. Допълнителната защита, която оградите предоставят, ще спомогне и за спокойствието на придружаващите родители. За тяхно удобство са поставени маси и пейки, от които могат да наблюдават играта на децата си по всяко време.
Площадките с нови огради се намират на ул. „Стара планина” между блок 2 и 4 и на бул. „Съединение” до автогарата.
Община Белоградчик апелира към опазване на детските площадки и поддържане на чистотата им като строго осъжда вандалски прояви.
Нека с общи усилия да съхраним изграденото!

Пресслужба на община Белоградчик