Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Пробно гласуване с машина

Дата на публикуване: 19.09.2022
Последна актуализация: 19.09.2022
  • В сградата на Общинска администрация – Белоградчик, на партерния етаж срещу Центъра за административно обслужване, е позиционирано устройство за машинно гласуване с интегрирана демо версия за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.
  • Всеки работен ден, в рамките на работното време от 08:00 ч. до 17:00 ч., се организира демонстрационно пробно гласуване с машината.
  • Желаещите граждани и членовете на Секционните избирателни комисии (СИК)  могат да проведат пробно гласуване и обучение с устройството.
  • Машината е на разположение за пробно гласуване до 12:00 ч. на 21.09.2022 г. (сряда).