Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CM7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KT0

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

Дата на публикуване: 29.10.2021
Последна актуализация: 29.10.2021

ОБЯВА

за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:

  • в Командването за логистична поддръжка – 1 /една/ длъжност. Срок за подаване на документи: 12.11.2021г.;
  • в Съвместното командване на силите – 42 /четиридесет и две/ длъжности. Срок за подаване на документи: 26.11.2021г.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ВИДИН, ул. ”Гладстон” № 26, ТЕЛ.: 094 600 754, 0886 000 914;
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ.: 0884 961 292.