Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG661
Z7_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6M4
Обявления за конкурси за държавни служители Ред за кандидатстване за стаж Конкурси

Кариери

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 16.09.2021

Защо Община Белоградчик е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще работите в среда със стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще се опитаме да открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Белоградчик.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Белоградчик ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на общината, в която си избрал да живееш. 

https://www.livechatalternative.com/