Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.04.2023

В настоящият раздел се съдържат информация и документи за възлаганите от Община Белоградчик обществени поръчки по Закона за обществените поръчка.

 Възложител по реда на Закона за обществените поръчки:

Община Белоградчик
ЕИК: 000159458
3900 Белоградчик, ул. "Княз Борис I"  №6
моб. тел.: +359 879 145320
тел./факс: +359 936 53017
 e-mail: kmet@belogradchik.egov.bg

Адрес на профила на купувача (URL): https://app.eop.bg/buyer/1197

03.02.2023 Municipality of Belogradchik intends to award a supply contract for Supply of holograms and interactive displays for interactive presentation of Magura Cave - ref. no.  CB007.2.11.064 – PP1 – Supply 1 in Belogradchik with financial assistance from the Interreg – IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme 2014-2020.

CB007.2.11.064 - PP1 - Supply 1
The deadline for submission of tenders is 06.03.2023

Contract award notice - Supply 1

 

09.01.2023 Тръжна процедура за услуги „Разработка на мултимедийни софтуерни продукти и мобилно приложение”

Тръжна процедура за услуги „Разработка на мултимедийни софтуерни продукти и мобилно приложение”, реф. No CB007.2.11.064-S-1

Община Белоградчик възнамерява да възложи поръчка за "Разработка на мултимедийни софтуерни продукти и мобилно приложение" по проект „Опазване и атрактивно експониране на природното и културно наследство на общините Белоградчик и Болевац”.

Service_tender_dossier_simpl_CB007.2.11.064-S-1

Interreg - IPA CBC Bulgaria - Serbia

Крайният срок за подаване на офертите е 10.02.2023 г.

22.02.2023 „Contract Award Notice: „Development of multimedia software products and mobile application”,CB007.2.11.064-S-1„

10.11.2021 Simplified tender procedure for Construction works on Magurata Cave with reference number CB007.2.11.064-WO-1

Simplified tnder procedure for „Construction works on Magurata Cave”
Reference number: CB007.2.11.064-WO-1
Project number: CB007.2.11.06
Contracting authority: Municipality of Belogradchik
Deadline for submission of tenders: 14.12.2021, 17:00 o’clock local time.

works_tender_dossier_simpl_cb007.2.11.064-wo-1

Interreg - IPA CBC Bulgaria - Serbia

 

 

https://www.livechatalternative.com/