Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.12.2021

В настоящият раздел се съдържат информация и документи за възлаганите от Община Белоградчик обществени поръчки по Закона за обществените поръчка.

 Възложител по реда на Закона за обществените поръчки:

Община Белоградчик
ЕИК: 000159458
3900 Белоградчик, ул. "Княз Борис I"  №6
моб. тел.: +359 879 145320
тел./факс: +359 936 53017
 e-mail: kmet@belogradchik.egov.bg

Адрес на профила на купувача (URL): https://app.eop.bg/buyer/1197

Simplified tender procedure for Construction works on Magurata Cave with reference number CB007.2.11.064-WO-1
10.11.2021

Simplified tnder procedure for „Construction works on Magurata Cave”
Reference number: CB007.2.11.064-WO-1
Project number: CB007.2.11.06
Contracting authority: Municipality of Belogradchik
Deadline for submission of tenders: 14.12.2021, 17:00 o’clock local time.

works_tender_dossier_simpl_cb007.2.11.064-wo-1

Interreg - IPA CBC Bulgaria - Serbia